uw behandelaar

Mevrouw M. (Mirjam) Beskers

Sinds 2006 ben ik als psycholoog werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. In die jaren heb ik verschillende beroepsopleidingen, supervisie trajecten en leertherapie gevolgd om me verder te bekwamen in het vak. Sinds die tijd ben ik op verschillende werkplekken werkzaam geweest en heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt. Inmiddels werk ik als BIG geregistreerd Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut in een grotere zorginstelling binnen de Specialistische GGZ. Eind 2020 ben ik naast mijn werkzaamheden in loondienst als vrijgevestigde gestart en heb ik Psychotherapiepraktijk Achterhoek geopend. Naast de affiniteit met cliënten die kampen met hechtingsproblemen als gevolg van een onveilig opgroeiklimaat en/of ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven, welke al dan niet tot PTSS en veelal persoonlijkheidsverandering hebben geleid, staat in mijn werk de holistische visie centraal. Meestal kom je aanvankelijk bij een hulpverlener omdat je worstelt met angstklachten, depressieve klachten, eetproblemen, etc. Deze staan meestal niet op zichzelf, maar dienen beschouwd te worden in de context van uw leven en de patronen die u zich eigen heeft gemaakt. 

In de behandeling van uw psychische problemen staat voor mij uw levensverhaal centraal. Ik bekijk de problemen waarmee u komt altijd in de context van uw leven. Zowel het hier en nu, als de context waarin u bent opgegroeid en de normen en waarden die u daarin hebt meegekregen. 

Naast deze holistische visie, staat voor mij de therapeutische relatie voorop. Dit betekent dat er wederzijds vertrouwen moet zijn en u het gevoel moet hebben dat u zich met mij kan en wilt verbinden. Uiteraard wil dit niet zeggen dat u zich onmiddellijk op uw gemak voelt, want het aangaan van een therapeutisch proces is vaak niet gemakkelijk en u hoort, voelt en ervaart in dat proces vaak dingen die u aanvankelijk liever niet hoort, voelt of ervaart. Zonder frustratie geen groei. Dat neemt niet weg dat u na enkele gesprekken toch het idee kunt hebben niet op de juiste plek te zijn. Dit kunt u altijd met mij bespreken en dan kan ik samen met u kijken naar alternatieve mogelijkheden.