Psycho- en traumatherapie

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De behandeling binnen de specialistische GGZ wordt, afgezien van het wettelijk eigen risico, (grotendeels) vergoed vanuit de het basispakket. Uw vergoeding hangt af van uw soort verzekering. Ik werk ongecontracteerd. Bij ongecontracteerde zorg krijgt u afhankelijk van uw verzekering de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Zie hiervoor de website van uw verzekering: ongecontracteerde zorg.

Eigen risico

Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een algemeen eigen risico kent. Sinds 2006 is het wettelijk verplichte eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. U betaalt dus zelf de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Als u een vrijwillig hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar zal deze dit hogere bedrag bij u in rekening brengen. Het eigen risico wordt aan het eind van uw behandeling of na een jaar behandeling bij u gedeclareerd door de zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vindt u via onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering

In het geval u een afspraak mist of bij een afzegging van minder dan 24 uur voor het consult breng ik € 60,- in rekening. Houdt er rekening mee dat u deze kosten niet in rekening kunt brengen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding

Bij een volledige restitutiepolis bent u vrij in het kiezen van uw behandelaar en wordt in principe alles vergoed. Sommige verzekeraars verkopen een restitutiepolis maar vergoeden niet het hele bedrag, maar ongeveer 90% van de kosten. Het is belangrijk van tevoren goed na te kijken wat uw zorgverzekeraar u biedt, zodat u op de hoogte bent van de financiële afhandeling.

Bij een natura- of combipolis krijgt u een deel van de kosten vergoed, een door de zorgverzekeraar vastgesteld percentage tussen de 50% en 80%. Belangrijk is u hierop van tevoren te oriënteren.

Het is raadzaam om voor de start van een behandeling de website van de contractvrije psycholoog te lezen en uw eigen polis goed door te nemen. Op de website van de contractvrije psycholoog (www.contractvrijepsycholoog.nl) vindt u alle vergoedingen per verzekering.

Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur die u aan mij moet voldoen. Ik draag er zorg voor dat alle benodigde informatie voor vergoeding door uw zorgverzekeraar op de factuur vermeld staat. Deze factuur moet u zelf bij uw zorgverzekering indien om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De vergoeding die u al dan niet ontvangt, staat los van de betalingsverplichting die u naar mij toe heeft. Het is dus raadzaam om uzelf van te voren goed te informeren bij uw zorgverzekeraar t.a.v. de vergoeding waar u al dan niet recht op heeft.
Het is van belang om bij eventuele veranderingen van zorgverzekeraar de behandelaar op de hoogte te stellen. Voor verdere informatie over o.a. tarieven en prestaties verwijs ik u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (www.nza.nl). Onder het tabblad “kosten en vergoeding: algemeen” vindt u een overzicht van de tarieven die in deze praktijk veelal voorkomen.