Partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie is niet opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat het valt onder de zogenaamde OZP zorg. In sommige gevallen vergoed een zorgverzekeraar toch een deel van deze zorg. Het is raadzaam om hierover voor de start van de behandeling contact te zoeken met uw eigen zorgverzekeraar.

Voor partnerrelatietherapie wordt € 150,- per consult in rekening gebracht. Aan het einde van elke maand krijgt u een factuur die u aan mij moet voldoen. Als u bij uw zorgverzekering in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding, dan zult u deze rekening in moeten dienen bij uw zorgverzekeraar.