Particuliere therapie

Mocht u komen voor professionele begeleiding bij problemen of keuzes in uw leven, zonder dat er sprake is van een psychische aandoening in termen van DSM 5 en die daarmee niet onder de vergoedingsstructuur van de basisverzekering valt (zoals rouwverwerking, zingevingsvragen, levensfaseproblemen, problemen samenhangend met hoogbegaafdheid) dan wordt deze begeleiding niet vergoed door uw zorgverzekeraar.  Dit valt onder de OZP zorg.

Voor particulier therapie wordt € 130,- per consult in rekening gebracht. Aan het einde van het begeleidingstraject (of na een jaar) krijgt u een rekening die u aan mij moet voldoen. Als u bij uw zorgverzekering in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding, dan zult u deze rekening in moeten dienen bij uw zorgverzekeraar.