Intake en diagnostiek

Wanneer u, na een oriënterend en vrijblijvend telefoongesprek, besluit over te willen gaat tot een intakegesprek, dan zullen de drietal gesprekken die hiervoor gevoerd worden in het kader van diagnostiek en indicatiestelling gefactureerd worden. Uw intakefase zal bestaan uit twee gespreken van minimaal 75 minuten en maximaal 90 minuten en een adviesgesprek van 45 minuten. Onder het tabblad “kosten en vergoeding: algemeen” vindt u een overzicht van de tarieven. Het kan zijn dat er geen behandelovereenkomst tot stand komt en u en/of uw behandelaar er toe besluit niet over te gaan tot een psychotherapeutische behandeling. Houd er dan rekening mee dat deze sessies wel in rekening worden gebracht. Diagnostiek en indicatiestelling binnen de specialistische GGZ wordt, afgezien van het wettelijk eigen risico, (grotendeels) vergoed vanuit het basispakket. Uw vergoeding hangt af van uw soort verzekering. Psychotherapiepraktijk Achterhoek werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u afhankelijk van uw verzekering de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed zal krijgen. Het is raadzaam dit vooraf goed uit te zoeken, zodat u niet voor onvoorziene kosten komt te staan. Zie hiervoor de website van uw verzekering: ongecontracteerde zorg.