Algemeen

Met ingang van januari 2022 is het financieringssysteem voor de GGZ veranderd van DBC systematiek naar het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat u maandelijks een factuur van mij zal ontvangen, waarop de kosten voor diagnostiek en/of behandeling zijn gespecificeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor de verschillende prestaties die ik in mijn praktijk aanbied t.a.v. bij uw zorgverzekeraar declarabele zorg. Onderstaande tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt, dat wanneer uw consult langer duurt dan de vooraf afgesproken tijd, deze kosten in rekening gebracht worden.

  • Diagnostiek 60 minuten € 229,67 (per 1 januari 2024 € 242,66)
  • Diagnostiek 75 minuten € 279,57 (per 1 januari 2024 € 295,29)
  • Diagnostiek 90 minuten € 342,79 (per 1 januari 2024 € 362,23)
  • Behandeling 45 minuten € 169,56 (per 1 januari 2024 € 179,24)
  • Behandeling 60 minuten € 200,40 (per 1 januari 2024 € 212,00)
  • Behandeling 75 minuten € 246,48 (per 1 januari 2024 € 260,66)
  • Behandeling 90 minuten € 301,13 (per 1 januari 2024 € 318,56)