Psychotherapiepraktijk Achterhoek is een vrijgevestigde praktijk gerund door mevrouw M. Beskers. Alle behandelingen worden aangeboden door mevrouw Beskers zelf. Om te voorkomen dat behandelsessies onderbroken worden door telefoontjes, staat de telefoon uit tijdens de consulten. U zult daarom vaak de voicemail treffen wanneer u telefonisch contact opneemt. U kunt in dat geval uw naam en telefoonnummer inspreken. U zult dan op een later moment teruggebeld worden.

De praktijk beschikt niet over een 24 uurs bereikbaarheidsdienst en/of crisisdienst. In geval van een spoedsituatie buiten de openingstijden van de praktijk kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantooruren met de huisartsenpost. Zij kunnen, indien nodig, de crisisdienst in uw regio inschakelen.

Openingstijden:

Woensdag 8.00 – 14.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

Praktijkafspraken:
  • Een consult duurt 45 minuten (in het geval van partnerrelatietherapie 90 minuten). De sessie begint op tijd en eindigt op tijd. Te laat komen voor uw consult is derhalve voor uw eigen rekening. De datum en tijd van uw consult worden in overleg met u gemaakt.
  • Niet nagekomen consulten (no show, zie tabblad kosten en vergoeding) die niet tenminste 24 uur voorafgaand aan het consult zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat de kosten hiervoor niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.
  • Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan is een verwijzing van uw huisarts voor de gespecialiseerde GGZ noodzakelijk.
  • Het is gebruikelijk uw huisarts te informeren over de diagnostische bevindingen en het behandelplan. Indien u dit niet wenst, dan dient u dit voor het derde gesprek door te geven. In dat geval wordt uw huisarts niet geïnformeerd.
  • Met ingang van januari 2009 zijn zorgverleners verplicht uw BSN nummer te noteren, zodat uw identiteit gecontroleerd kan worden. Naast uw BSN nummer worden ook uw naam, telefoonnummer en adresgegevens genoteerd.
  • Uw behandelaar is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) (https://lvvp.info) en is gehouden aan de, door de beroepsvereniging opgestelde, beroepscode (https://www.psynip.nl). Mocht u een klacht hebben over uw behandelaar, dan is het raadzaam om deze eerst met uw behandelaar te bespreken. Komt u er niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie via de LVVP. U kunt via de website het LVVP-klachtenformulier invullen. U kunt het ingevulde formulier mailen naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna één van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel: 088 234 16 06. Meer informatie over de klachten- en geschillenregeling kunt u vinden via: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/
  • In het geval van onvoorzien uitvallen van uw behandelaar door ziekte of anderszins, is de waarneming geregeld.