Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethodiek die zich richt op het functioneren van de cliënt en de vragen die de cliënt heeft over zijn of haar disfunctioneren en de ervaren klachten. De behandeling leent zich voor problemen die van terugkerende aard zijn en van invloed zijn op het algehele functioneren. U heeft bijvoorbeeld terugkerende stemmings- of angstklachten en problemen die zich zowel in relaties als op het werk kunnen voordoen. Of er is sprake van onverwerkte zaken of  heeft u problemen met hoe u naar zichzelf kijkt of met verwachtingen die u van anderen heeft. Kortom u loopt al langer vast en u heeft het gevoel in een vicieuze cirkel te zitten. Hierbij kan het zijn dat u zelf al een patroon herkent, maar niet weet hoe dit te doorbreken.

Als psychotherapeut richt ik mijn blik op uw individuele verhaal, waardoor duidelijk wordt hoe uw persoonlijke ontwikkeling eruitziet en welke functiepatronen u heeft in uw leven. Hierdoor wordt u in staat gesteld om deze patronen in de actualiteit te herkennen en te erkennen. Maar ook om ze desgewenst te doorbreken en zo dichterbij uzelf te komen en achter uw eigen keuzes te kunnen gaan staan. Kortom, klachten worden gezien in het kader van een ontwikkeling die aandacht vraagt. Ik werk kortdurend waar dit kan en langer waar nodig.