Partnerrelatietherapie
Partnerrelatietherapie is een therapievorm die zich specifiek richt op u in relatie tot uw partner en vice versa. Als partnerrelatietherapeut richt ik mijn blik op de afzonderlijke verhalen van u beide, alsmede op uw gezamenlijke verhaal. Door samen met u en uw partner te kijken naar jullie eigen individuele en gezamenlijke patronen en daarbij in kaart te brengen wanneer deze disfunctioneel voor jullie werden, wordt u samen in staat gesteld om patronen te herkennen en desgewenst te veranderen. Partnerrelatietherapie kent zijn grootste kracht wanneer u er gebruik van gaat maken voordat u samen in de problemen raakt. Zodra u het ontstaan van problemen bespeurt is het aangaan van partnerrelatietherapie passend. In de praktijk komt het vaak voor dat (echt)paren zich aanmelden op de drempel van (echt)scheiding. Ook dan kan partnerrelatie therapie worden overwogen. Partnerrelatietherapie heeft nooit als doel om een (echt)scheiding te voorkomen, het is bij aanvang wel van belang dat beide partners deze intentie en wens hebben.