Particuliere therapie

Soms hebben mensen behoefte aan professionele begeleiding bij problemen of keuzes in hun leven zonder dat er sprake is van een psychische stoornis (in termen van DSM 5). Te denken valt aan rouwverwerking, eenzaamheidsproblematiek, levensfaseproblemen, zingevingsvragen, autonomieproblemen of problemen samenhangend met hoogbegaafdheid. Wanneer u deze behoefte aan professionele begeleiding heeft, dan kunt u zich ook bij de praktijk aanmelden voor psychotherapie. Hiervoor heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Houd er rekening mee dat u ook niet in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.