Traumatherapie

Mijn visie als psychotherapeut op trauma is dat in elk leven ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden en dat in sommige levens traumatiserende ervaringen plaatsvinden. Soms kan iets ogenschijnlijk kleins toch een hele grote impact hebben, dit heeft veelal te maken met de context waarin iemand zich op dat moment bevond. Soms maakt iemand iets heel groots mee en kan hij/zij aanvankelijk “gewoon” door met zijn leven, maar blijkt pas later dat de impact groter was dan gedacht. Wanneer de impact en de gevolgen van ingrijpende (traumatiserende) ervaringen te weinig aandacht krijgt, ontwikkelen sommige mensen het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Wanneer er sprake is van PTSS, dan vraagt dat om gerichte behandeling op deze klachten. Dit kan, indien nodig, ook onderdeel van de psychotherapie zijn.

Traumatherapie gericht op het verminderen van klachten horend bij PTSS kent verschillende methodieken. EMDR is daarvan de meest bekende behandelmethodiek. Ik bied bij traumaverwerking voornamelijk Narratieve Exposure Therapie (NET) en Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP). Beide kennen een narratieve (verhalende) grondslag, waarin uw individuele verhaal centraal staat. Iets wat ik als psychotherapeut altijd centraal stel. Naast de exposure (blootstelling aan de herinnering, het werkzame onderdeel bij een PTSS-behandeling), bieden deze methodieken ook ruimte om uw ingrijpende ervaringen, als herinnering, onderdeel te laten worden van uw leven. Het geeft u de mogelijkheid om naast o.a. de pijn, verdriet en angst die u tijdens en na uw traumatische ervaring(en) heeft beleefd, ook ruimte te maken voor nieuwe betekenisverlening en integratie in uw leven en levensverhaal.