Intake en diagnostiek

Behandeling wordt geboden aan volwassenen vanaf 18 jaar. De eerste drie gesprekken zijn onderdeel van de intakeprocedure in het kader van diagnostiek en indicatiestelling. Deze gesprekken hebben tot doel om helderheid te verschaffen in uw hulpvraag, de klachten en problemen die u ervaart en in u als persoon, alsmede de samenhang tussen al deze zaken. Vervolgens wordt er gezamenlijk met u een behandelplan opgesteld, zodat er afstemming is over wat er van elkaar verwacht wordt, de behandelafspraken, hoe de behandeling er verder uit gaat zien en wat er door de behandeling behaald kan gaan worden. Dit is het moment waarop besloten wordt of het therapieproces gestart wordt. Bij wederzijdse overeenstemming wordt er een behandelovereenkomst gesloten. In het geval er geen wederzijdse overeenstemming wordt bereikt of wanneer na de intake gesprekken blijkt dat de vereiste expertise in de praktijk niet aanwezig is, zal u worden terugverwezen naar uw huisarts en/of verwijzer.

Met enige regelmaat wordt samen geëvalueerd en gekeken of de behandeling zoals verwacht verloopt en zo niet om eventuele aanpassingen te doen. Om uw voortgang te monitoren wordt aan u gevraagd vragenlijst(en) in te vullen, in elk geval aan het begin (nulmeting) en aan het eind (eindmeting). Afhankelijk van de verwachtte duur van uw behandeling wordt u ook tussendoor gevraagd de vragenlijst(en) in te vullen (tussenmeting). Als er geen verbetering plaatsvindt en geen oplossing binnen deze behandelsetting gevonden wordt, zullen we samen kijken of andere hulp meer geïndiceerd is. In overleg met uw huisarts kunt u vervolgens een andere setting zoeken die u de juiste hulp kan bieden. Hiervoor zal uw huisarts een nieuwe verwijzing uitschrijven.

Wanneer u zich aanmeldt bij een klinisch psycholoog / psychotherapeut wordt eerst onderzoek gedaan. Er wordt een classificatie (diagnose) gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het met de behandelaar over de classificatie en de wijze van behandelen eens bent, wordt een behandelplan opgesteld. Als u hiermee akkoord gaat, kan de behandeling gestart worden. De behandeling duurt kort of lang afhankelijk van de ernst van de problematiek en wat u met de behandeling wilt bereiken. De behandelaar noteert uw classificatie en alle activiteiten die er in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden in uw elektronisch patiënten dossier (EPD). Dat kunnen gesprekken zijn, overleg met de huisarts, of een test enz. Aan het einde van elke maand worden de kosten van behandeling in rekening gebracht, deze kosten worden gebaseerd op het directe contact dat er met u is geweest. Uiteraard zijn dit de vooraf afgesproken behandelcontacten (zittingen), maar dit kan ook telefonisch contact tussen de afspraken door zijn of ander berichten verkeer.

De gegevens zijn relevant voor het bepalen of het vergoede zorg betreft op basis van het zorgprestatie model (voorheen DBC). Deze worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Hiertoe ben ik als professional verplicht. Daarnaast maakt de behandelaar een rekening conform de eisen van het ZPM, zodat u in aanmerking komt voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis o.i.d. Daarnaast zult u op uw rekening ook het zorgvraagtype terugvinden, deze dien ik voorafgaand aan de start van behandeling te bepalen.