Hoogbegaafdheid

De praktijk is gespecialiseerd in de hulpverlening aan hoogbegaafde jongvolwassenen en kinderen vanaf circa 11 jaar. Voor hoogbegaafden die naast hun hoogbegaafdheid psychische klachten hebben waarvoor een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is, wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar (mits 18 jaar of ouder). In het geval de hulpvrager jonger is dan 18, valt de zorg onder het bekostigingsstelsel van de gemeente waarin u woont. U kunt dan zelf in overleg gaan met uw gemeente. Afhankelijk van de afspraken die u maakt, kunt u een deel van de kosten vergoed krijgen.

Voor hoogbegaafden die wel problemen ervaren en bijvoorbeeld dreigen vast te lopen, zonder dat er sprake is van (forse) psychische problematiek wordt er ook preventieve ondersteuning of gespreksbegeleiding geboden. Deze begeleiding wordt geboden onder de noemer particuliere therapie.